ACS Questionnaire

Nhận được lời khuyên phù hợp trước khi bạn bắt đầu quá trình hồ sơ cho thị thực Hoa Kỳ sẽ tối đa hóa cơ hội nhập cư thành công của bạn. Những luật sư nhập cư có kinh nghiệm của chúng tôi sẽ tổng hợp những thông tin cá nhân và đưa ra những lời khuyên có giá trị mà bạn cần để đưa ra quyết định tốt nhất và tránh những sai lầm tốn kém.

Trong suốt một cuộc tư vấn cá nhân kéo dài một tiếng, tất cả các lựa chọn và thông tin chi tiết của bạn sẽ được giải thích rõ ràng và trung thực dựa trên tình huống và thông tin bạn chia sẻ. Bạn cũng sẽ có cơ hội đưa ra những câu hỏi bất kỳ liên quan đến trường hợp của bạn để luật sư của chúng tôi giải đáp và tư vấn cặn kẽ nhất.

Lawyers


Tư vấn cá nhân hiện có tại Skype, Viber, WhatsApp, WeChat, Telegram, Telephone hoặc tại văn phòng của chúng tôi.

Vui lòng hoàn thành tất cả các trường dưới đây, sau đó nhấp vào nút "Gửi". Chúng tôi sẽ lên liên lạc với bạn sớm nhất có thể

* Vui lòng đảm bảo hoàn thành tất cả các trường. Nếu bạn không có gì để viết - đánh dấu N/A (Không áp dụng). Vui lòng không để trống với bất kỳ câu hỏi nào.

PERSONAL INFORMATION