Photo Yang (Cecilia) Liu

Yang (Cecilia) Liu

Luật sư có giấy phép

Cô Lưu được cấp phép hành nghề ở cả Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Cô tốt nghiệp Đại học lâm nghiệp Bắc Kinh và Trường Luật trường Đại học Wisconsin, nơi cô giành bằng Thạc sĩ về Pháp lý.