Photo Tuiara Ignateva

Tuiara Ignateva

Trợ Lý Luật Sư.

Cô Ignateva là ứng viên Luật tại Đại học California tại Berkeley - Khoa Luật và là Thạc Sĩ Luật tại Khoa Luật - Đại học Liên bang Đông Bắc ở Yakutsk.

Cô Ignateva có 8 năm kinh nghiệm pháp lý tại Nga.